Terms and Conditions

Algemene Verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PETERVINYL,  zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij PETERVINYL te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van
PETERVINYL.COM
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige
bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten
behoeve van de PETERVINYL gelden ook ten behoeve van eventueel door PETERVINYL ingeschakelde tussenpersonen
en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van PETERVINYL zijn vrijblijvend. PETERVINYL heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als PETERVINYL uw bestelling heeft geaccepteerd. PETERVINYL heeft het recht
bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw
bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
2.3 Een aantal artikelen (zoals dvd's) hebben een leeftijdsnorm. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u
dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief
handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u
bestelt en de uitvoering van de bestelling door PETERVINYL heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PETERVINYL.
Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn iINDICATIEF. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en
uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door PETERVINYL anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u
hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden
aangeboden.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2)
maanden na ontdekking schriftelijk aan PETERVINYL te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft PETERVINYL de keuze het artikel tegen
retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde
verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na
aflevering aan PETERVINYL te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval
alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is
verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door PETERVINYL
terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 PETERVINYL is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u
en PETERVINYL, tenzij er sprake is van grove schuld van PETERVINYL
Artikel 7. Diversen
7.1 Onverminderd de overige aan PETERVINYL toekomende rechten, heeft Plato in geval van overmacht het recht
om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. 
Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.

PETERVINYL
Sporttereinstraat 95
9602 EB Hoogezand
e-mail: pathorst@hotmail.com
www.PETERVINYL.com
KvK: 62366777
BTW NR:

Algemene Verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PETERVINYL, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij PETERVINYL te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van
PETERVINYL.COM
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige
bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten
behoeve van de PETERVINYL gelden ook ten behoeve van eventueel door PETERVINYL ingeschakelde tussenpersonen
en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van PETERVINYL zijn vrijblijvend. PETERVINYL heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als PETERVINYL uw bestelling heeft geaccepteerd. PETERVINYL heeft het recht
bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw
bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
2.3 Een aantal artikelen (zoals dvd`s) hebben een leeftijdsnorm. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u
dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief
handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u
bestelt en de uitvoering van de bestelling door PETERVINYL heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PETERVINYL.
Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn iINDICATIEF. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en
uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door PETERVINYL anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u
hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden
aangeboden.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2)
maanden na ontdekking schriftelijk aan PETERVINYL te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft PETERVINYL de keuze het artikel tegen
retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde
verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na
aflevering aan PETERVINYL te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval
alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is
verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door PETERVINYL
terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 PETERVINYL is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u
en PETERVINYL, tenzij er sprake is van grove schuld van PETERVINYL
Artikel 7. Diversen
7.1 Onverminderd de overige aan PETERVINYL toekomende rechten, heeft Plato in geval van overmacht het recht
om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.

PETERVINYL
Sporttereinstraat 95
9602 EB Hoogezand
e-mail: pathorst@hotmail.com
www.PETERVINYL.com
KvK: 62366777
BTW NR:(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 PETERVINYL | sitemap | rss